Interim Management kopers begeleiding

De juiste ondersteuning en begeleiding van uw kopers bij uw nieuwbouwproject zijn cruciaal voor het slagen van het klantproces en daarmee deels een vlot verloop van de bouw.

Bij een piek heeft u bij esbopro de mogelijkheid om (tijdelijk) kopers begeleiding in te schakelen. Voor een structurele oplossing integreert esbopro kopers begeleiding in uw organisatie via interim management.

Door de kennis en kunde, zowel als kopers begeleider als op bouw- en bedrijfskundig gebied, integreert esbopro de kopers begeleiding in uw organisatie op basis van uw behoeften en wensen. Daarbij wordt gekeken naar de kennis en ervaring van degene die de taak van kopers begeleider invult, de structuur van uw organisatie, processen en communicatielijnen binnen uw nieuwbouwproject(en) en uw ambitieniveau. Zo kunt u kiezen voor een standaard kopers begeleiding binnen uw bouwonderneming. Wanneer u echter gaat voor een klantgerichte manier van werken, dan kiest u voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, kosten besparing door minder vertragings- en faalkosten, een versneld bouwproces en blije kopers, die meer uitgeven. De keuze is aan u welk niveau van interim management u wenst binnen uw organisatie.

Bij zowel de standaard als de klantgerichte kopers begeleiding kijkt esbopro met u naar werkmethode, standaards (zoals het kopers handboek), de te gebruiken software en andere kopergerichte activiteiten. Ook overlegt esbopro met u hoe om te gaan met publiciteits- en koperactiviteiten zoals verkoopactiviteiten, nieuwsbrieven, social media, bouwplaats bezoeken en dergelijke.